Consultancy and services of copyright PDF  | Print |  E-mail
Enforcement System

Danh sách các tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả

1. Bộ phận dịch vụ phát triển và sở hữu trí tuệ - Trung tâm Tin học, Bộ Văn hoá - Thông tin

Tên tiếng Anh: Dpros

Địa chỉ: 34 Quang Trung – Hà Nội

Điện thoại: 04.9427670; Fax: 049427670

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ 

Tên tiếng anh:Investconsult

3. Văn phòng Luật sư Phạm và Liên Danh

4. Công ty Lê & Lê

5. Công ty TNHH Thảo Thọ Quyến

6. Công ty Dịch vụ Tầm nhìn

7. Công ty TNHH Dịch vụ xuất bản và Bản quyền Việt Nam

8. Công ty Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ Việt Nam

9. Công ty Nghiên cứu và tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư

Tên tiếng anh: Concetti

10. Công ty Sở hữu công nghiệp

Tên tiếng anh: Investip 

11. Công ty Tư vấn luật và kiểm toán Hoàng Gia

12. Công ty Sở hữu trí tuệ D&N 

13. Công ty TNHH Ban ca

14. Công ty Copyrico

15.Công ty Trần Hữu Nam và Đồng sự

16.Công ty Tư vấn sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ-Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam

17. Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và công nghệ Thủ đô

18. Công ty TNHH Investpro và công sự

19. Văn phòng Luật sư Leadco

20. Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư – tài chính và sở hữu trí tuệ

21. Công ty TNHH A.M.B.Y.S

22. Công ty TNHH Đại Hoàng Gia

23. Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và sở hữ trí tuệ Hà Nội

24. Công ty TNHH Tư vấn kinh doanh và tiếp thị

25. Trung tâm Tư vấn đầu tư và công nghệ Vietbid

26. Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Winco

27. Công ty TNHH Luật Gia Phạm

28. Công ty TNHH Vĩnh Đạt

29. Công ty TNHH Đông Tây

30. Văn phòng Luật sư TMH

31. Văn phòng Luật sư IndoChina

32. Công ty TNHH Trường Xuân

33. Công ty TNHH Tư vấn đầu tư B&M

 
OLDER NEWS
     
    

    Get the Flash Player to see this player.

    time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module