Chính sách pháp luật
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Góp ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
2 Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
3 Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
4 Tái bản sách ”Các quy định của Pháp luật Việt Nam và quốc tế về quyền tác giả và quyền liên quan”
5 Nghị định số 109/2011/NĐ-CP ngày 02/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2009/NĐ-CP
6 Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 - 9 - 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP
7 Công văn số 149 về việc thu tiền bản quyền tác phẩm âm nhạc
8 Công văn số 1544 /BVHTTDL-QTG ngày 28/4/2008
9 Dự thảo Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP
10 Thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan
11 Quy chế quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương
12 Chỉ thị về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính
13 Về khía cạnh kinh tế của quyền tác giả và quyền liên quan trong luật sở hữu trí tuệ
14 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
15 Cục Bản quyền Tác giả VHNT: Lấy ý kiến Dự thảo về Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
16 Cục Bản quyền Tác giả VHNT: Lấy ý kiến Dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường bảo hộ chương trình máy tính
17 Góp ý Dự thảo 2 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
18 Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Phạm Quang Nghị làm việc với Ban soạn thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
19 Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
20 Góp ý Dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ luật Dân sự sửa đổi và Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 / 2
 

Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11


time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Tác giả tự giới thiệu