Tổ chức quản lý tập thể quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan
   Hiển thị # 
1 Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Quốc tế (IFPI)
2 Hiệp hội các Nhà soạn nhạc và Soạn lời Quốc tế (CISAC)
3 Hiệp hội Quản lý các tác phẩm nghe nhìn Quốc tế (AGICOA)
4 Liên hiệp quốc tế các tổ chức quyền sao chép (IFRRO)
 

Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11


time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Tác giả tự giới thiệu