Hiến tặng tác phẩm "Tiến quân ca"
Thứ tư, 21-07-2010 07:00

 

 

Ngày 21/6/2010, Cục Bản quyền tác giả nhận được Thư ngỏ lời được hiến tặng tác phẩm “Tiến Quân Ca” của bà Nghiêm Thuý Băng, vợ cố nhạc sỹ Văn Cao gửi Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Bà Nghiêm Thuý Băng với tư cách người đại diện gia đình, đang hưởng quyền thừa kế đã trân trọng ngỏ lời hiến tặng Đảng, Quốc hội, Nhà nước và công chúng tác phẩm “Tiến Quân Ca” được sử dụng làm Quốc ca nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 1946 đến nay.

 

Dưới đây là toàn văn Thư của bà Nghiêm Thuý Băng:

 

hien_QC1

Hien_QC2

 

Thanh Tú

 

 

 
Tin cũ
 

Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11


time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Tác giả tự giới thiệu