Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và Triển khai chương trình công tác năm 2018 của Cục Bản quyền tác giả
Thứ sáu, 05-01-2018 08:27

       Chiều ngày 21/12/2016, Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai Chương trình công tác năm 2018 tại Cục Bản quyền tác giả.

       Đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Cục Bản quyền tác giả. Thay mặt Lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả, Cục trưởng Bùi Nguyên Hùng đã báo cáo kết quả các công việc Cục Bản quyền tác giả đã thực hiện trong năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.  Ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Cục Bản quyền tác giả đã đoàn kết và nỗ lực khắc phục những khó khăn để tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình công tác được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

alt

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và Triển khai chương trình công tác năm 2018 của Cục Bản quyền tác giả

Về công tácnghiên cứu, xây dựng đề án, văn bản pháp luật

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 được lãnh đạo Bộ giao, Cục Bản quyền tác giả đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt, xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Về việc này, ngày 17/11/2017, Bộ trưởng đã ký tờ trình số 250/TTr-BVHTTDL trình Chính phủ và Cục đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị định.

Cục Bản quyền tác giả đã triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 01 năm 2017 về việc Phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Năm 2017, được xem là năm thành công trong công tác truyền thông của Cục. Trong năm nay, Cục đã tổ chức triển khai Đề án truyền thông“Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan trong toàn xã hội giai đoạn 2017-2020”.

Cục đã chủ trì, phối hợp Tổ chức triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược  phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo chỉ đạo Bộ trưởng, tại các đơn vị liên quan thuộc Bộ và các Bộ ngành liên quan, các tỉnh thành trên cả nước.

Về Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan

Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, Cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan trong nước và quốc tế tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị: Phối hợp với JCO và CODA tổ chức hội thảo về thực thi quyền tác giả, quyền liên quan; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Truyền thông điện tử Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội bản quyền và sáng tạo hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4; tổ chức các lớp bồi dưỡng quyền tác giả, quyền liên quan trong nhiều lĩnh vực như: lĩnh vực truyền hình cho Đài truyền hình Việt Nam (VTV), lĩnh vực điện ảnh cho Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và một số Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hà Nội  tổ chức Hội nghị tập huấn, lấy ý kiến Dự thảo “Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan” tại 3 miền Bắc, Trung, Nam; phối hợp với KCC tổ chức Hội thảo về bảo hộ quyền của nghệ sỹ biểu diễn âm nhạc; phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) tổ chức Hội thảo về quyền tác giả và các Hiệp ước trên Internet (Hiệp ước WCT và Hiệp ước WPPT) và làm việc với chuyên gia nước ngoài vào ngày 6-7/12/2017 tại Hà Nội…

Hàng năm, nhằm hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức thực hiện các hoạt động có giá trị cao về tuyên truyền bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Tiếp theo game show “Bản quyền và sáng tạo” số 1 năm 2016, Cục Bản quyền tác giả tiếp tục tổ chức game show “Bản quyền và sáng tạo” số 2 năm 2017 - một sân chơi bổ ích dành cho các bạn sinh viên được tiếp cận bản quyền với sự tham gia của 5 trường Đại học: Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, trường đại học Luật Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và trường Đại học Văn hóa. Game show đã để lại nhiều ấn tượng cho giới trẻ đặc biệt là các bạn sinh viên về việc tìm hiểu quyền tác giả, quyền liên quan.

Ngoài ra, Cục đã biên soạn và phát hành cẩm nang về quyền tác giả, quyền liên quan để phục vụ cho các cán bộ quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan.

Về Công tác thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 18/12/2017, thụ lý, cấp 6294 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Trong đó Miền Bắc 3151 Giấy chứng nhận, Miền Nam 2916 Giấy chứng nhận và Miền Trung 227 Giấy chứng nhận. Việc thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đảm bảo trình tự, thủ tục pháp lý và các yêu cầu công tác cải cách hành chính

Bên cạnh đó, năm 2017, Cục đã tổ chức xuất bản, phát hành Niên giám đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan Quyển 1, Quyển 2 và Quyển 3 năm 2016. Công tác lưu trữ dữ liệu đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và back up của website từ CINET theo định kỳ một quý một lần.

Về Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả quyền liên quan

Năm 2017, Cục đã tiếp nhận, thụ lý 27 vụ việc khiếu nại, tố cáo vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan, Cục đã giải quyết dứt điểm 26 vụ việc, còn lại 1 vụ việc còn lại đang trong quá trình giải quyết theo trình tự thủ tục quy định. Trong đó có những vụ việc phức tạp đòi hỏi đầu tư nhiều thời gian và sự phối hợp với các cơ quan hữu quan.

Về Quản lý nhà nước về công nghiệp văn hóa

Trong năm 2017, Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định 1755/QĐ-TTg). Cục Bản quyền tác giả là cơ quan được giao đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch và báo cáo Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo theo định kỳ. Tính đến ngày 28/11/2017, đã có 40/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã xây dựng Kế hoạch của địa phương mình thực hiện Chiến lược; 3/7 Bộ, ngành đã báo cáo nội dung triển khai theo lĩnh vực quản lý thực hiện Chiến lược.

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-BVHTTDL và Quyết định số 4030/QĐ-BVHTTDL, cho đến nay, Cục Bản quyền tác giả, Cục Điện ảnh và Vụ Thống kê công nghệp (Tổng Cục Thống kê) đã xây dựng xong các nhóm chỉ tiêu thống kê về cơ sở dữ liệu của ngành điện ảnh, bao gồm các nhóm: sản xuất phim; phát hành, phổ biến phim; doanh thu; dịch vụ, hợp tác làm phim với nước ngoài. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã thành lập Tổ Công tác để xây dựng bộ cơ sở dữ liệu của ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm.

Bên cạnh đó, Cục đã Phối hợp với Công ty FPT tiến hành khảo sát các Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan (VCPMC, VIETRRO, VLCC, APPA) về hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu hiện có để xây dựng Phần mềm lưu trữ quốc gia về tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, bản ghi hình, chương trình phát sóng, các công việc liên quan đến cài đặt, chuyển giao, đào tạo hướng dẫn sử dụng đã hoàn tất. Cục đang xây dựng kế hoạch số hóa toàn bộ dữ liệu đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan từ năm 1986 đến nay.

Về Công tác hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan

Trong năm 2017, Cục Bản quyền tác giả tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan. Cục tiếp tục tham dự Phiên họp nội bộ ASEAN và phiên 17, 18, 19, 20 Hiệp định RCEP, xây dựng báo cáo về kế hoạch triển khai các hoạt động trong khuôn khổ ASEAN trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và tham dự các phiên họp AWGIPC lần thứ 52, 53, 54. Cục tiếp tục nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hồ sơ gia nhập WCT, WPPT. Trong khuôn khổ đàm phán các FTA, các phương án đàm phán và đội ngũ cán bộ được cử đàm phán về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan đã đáp ứng yêu cầu đặt ra, tuân thủ đúng quy chế của Bộ và Đoàn đàm phán Chính phủ, đóng góp quan trọng vào thành công chung của tiến trình hội nhập.

Bên cạnh đó, Cục đã Tổ chức, cử 26 đoàn với 36 lượt người ra nước ngoài tham dự các Hội nghị, Hội thảo, học tập, khảo sát và đàm phán quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan; Tiếp đón và làm việc 9 đoàn nước ngoài với 27 lượt người vào làm việc về công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và cung cấp thông tin về hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam năm 2016 gửi Đại sứ quán Hoa Kỳ.

Về Công tác quản lý các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

Thực hiện các công việc theo kế hoạch công tác 2017 trong Đề án “Tăng cưng năng lc qun lý và thc thi có hiu qu pháp lut bo hquyn tác gi, quyn liên quan giai đon 2016-2020” đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan. Cục đã Tổ chức Hội nghị báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của các Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan ngày 24/2/2017 và tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam và Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam. Cục đã Chuẩn bị nội dung phục vụ báo cáo, giải trình của Lãnh đạo Chính phủ tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV về hoạt động của Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.

Cục đã báo cáo về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn số 9984/VPCP-KGVX về thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực âm nhạc thời gian gần đây, trong đó có việc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tiếp tục đề nghị các khách sạn thực hiện nghĩa vụ trả tiền nhuận bút, thù lao khi sử dụng tác phẩm âm nhạc trên tivi lắp đặt tại phòng lưu trú khách sạn gửi Văn phòng Chính phủ.

Về hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

Giám định quyền tác giả, quyền liên quan là hoạt động khá mới của Cục, tuy nhiên, trong năm qua Cục đã xây dựng quy trình hoạt động giám định theo Quyết định số 16/QĐ-BQTG ngày 6/3/2017 về việc nghiên cứu xây dựng quy trình hoạt động giám định và tiếp nhận hồ sơ, thỏa thuận thụ lý giải quyết 10 vụ việc giám định quyền tác giả, đúng quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật và nhận được sự đồng thuận của cả 2 bên.

alt

Cục trưởng Bùi Nguyên Hùng báo cáo kết quả các công việc Cục Bản quyền tác giả đã thực hiện trong năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Trong năm 2018, Cục Bản quyền tác giả sẽ tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Về rà soát, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo “Nghị định (sửa đổi) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan”, tổ chức phổ biến Nghị định này trên toàn quốc khi được ban hành.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các Đề án: "Tăng cưng năng lc qun lý và thc thi có hiu qu pháp lut bo hquyn tác gi, quyn liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”, “Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan trong toàn xã hội giai đoạn 2017-2020”, “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030” và xây dựng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan và hệ thống phần mềm quản lý, khai thác bộ cơ sở dữ liệu quốc gia (2018-2020).

Về Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Phối hợp với các Cơ quan bản quyền nước ngoài và các Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong nước tổ chức các hội nghị, hội thảo.

Xuất bản tài liệu tuyên truyền: Xuất bản Niên giám đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, các điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan; biên soạn và phát hành các tờ rơi, ấn phẩm, video clip, video CD ... về QTG, QLQ để phát hành tới các đối tượng khai thác, sử dụng tác phẩm; biên soạn và phát hành truyện tranh về bản quyền để phát hành tới các học sinh thuộc các cơ sở giáo dục tại một số tỉnh, thành phố; tổ chức khảo sát, kiểm tra tình hình thực thi các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tại một số địa phương, tiếp tục tổ chức "Gameshow Bản quyền và sáng tạo” dành cho sinh viên các trường đại học, thông tin tuyên truyền trên Website của Cục Bản quyền tác giả tại địa chỉ www.cov.gov.vn và tuyên truyền trên truyền hình.

Về đăng ký và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan

Không ngừng nâng cấp bảo đảm thực thi tốt hoạt động tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Đáp ứng yêu cầu đòi hỏi về việc cung cấp dịch vụ công đến với tổ chức, cá nhân có yêu cầu; chuẩn bị đủ các điều kiện hướng tới việc cung cấp dịch vụ hành chính ở mức 3, mức 4 đối với thủ tục này.

 Tăng cường công tác quản lý nhà nước thực thi quyền tác giả, quyền liên quan nói chung và đối với các tổ chức đại diện tập thể nói riêng. Củng cố, kiện toàn hệ thống các tổ chức đại diện tập thể. Cùng với việc hoàn thiện pháp luật và tổ chức phổ biến giáo dục, tuyên truyền pháp luật, đẩy mạnh công tác thực thi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan: Thanh tra Bộ, công an, hải quan, tòa án trong xử lý các vụ việc khiếu nại tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan. Chủ động xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh trong thực thi quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan. Tổ chức các đoàn công tác, tiến hành khảo sát tình hình quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại một số địa phương.

Về Hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan

 Tăng cường công tác hợp tác quốc tế thông qua chương trình hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế để tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật: tư vấn kinh nghiệm xây dựng hoàn thiện chính sách, tổ chức hoạt động của cơ quan chính phủ về quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa.

Tổ chức nghiên cứu, chuẩn bị tài liệu, phương án đàm phán phần quyền tác giả, quyền liên quan trong các Hiệp định Thương mại tự do (CPTPP; RCEP; VN-EFTA); các Hiệp định khác có nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan. Tổ chức thực hiện các hoạt động trong Chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có việc thực thi các Hiệp định VKFTA, VN-EAEUFTA; tham gia rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực thi CPTPP, EVFTA khi có hiệu lực. Tổ chức nghiên cứu các Hiệp ước của WIPO (WCT, WPPT,...) về QTG, QLQ; đánh giá tác động của các Hiệp ước này khi Việt Nam tham gia.Tiếp tục tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, hội nghị, hội thảo trong chương trình Hợp tác với Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh và WIPO, ASEAN cũng như các quốc gia, tổ chức khác về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa.

alt

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết Cục Bản quyền tác giả

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, cố gắng và những thành quả mà toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Bản quyền tác giả trong năm 2017. Trong đó, lưu tâm đến công tác xây dựng văn bản, đề án và quản lý công nghiệp văn hóa, Thứ trưởng đã chỉ đạo: “Về Nghị định, cần hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành các công việc đề ra. Phải thực sự cầu thị, thực sự lắng nghe, lấy thêm ý kiến để hoàn thành nghị định một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, quản lý công nghiệp văn hóa là mảng mới và rất khó khăn. Chính vì vậy, Cục cần quan tâm, đầu tư hơn nữa triển khai nhiệm vụ này. Làm việc với áp lực cao nhưng các đồng chí đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.”

Một lần nữa Thứ trưởng lại nhấn mạnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, cần có sự phối hợp nhịp nhàng và thực hiện đồng bộ với các đơn vị trong và ngoài Bộ nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan đến công chúng ngày càng toàn diện hơn. Cuối cùng, với khối lượng công việc nhiều hơn, phức tạp hơn trong năm 2017, Thứ trưởng đề nghị cán bộ, công chức, người lao động Cục Bản quyền tác giả tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2017 và cần tiếp tục phát huy hơn nữa trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Tiếp thu những chỉ đạo của Thứ trưởng, thay mặt cán bộ, công chức, người lao động Cục Bản quyền tác giả, Cục trưởng Bùi Nguyên Hùng khẳng định, thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Cục Bản quyền tác giả sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh, nỗ lực khắc phục những hạn chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vì sự nghiệp phát triển bản quyền tác giả và phát triển của Bộ VHTTDL, Cục sẽ cụ thể hóa những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, tổ chức triển khai hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2018./.

alt

Tập thể cán bộ Cục Bản quyền tác giả chụp ảnh lưu niệm cùng Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy

Lê Hương

 
Tin cũ
 

Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11


time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Tác giả tự giới thiệu