Hội thảo Quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và các hiệp ước về internet của WIPO
Thứ sáu, 22-12-2017 16:16

           Kỷ nguyên kĩ thuật số và mạng internet cho phép con người có nhiều cơ hội tiếp cận với các loại hình tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng vào bất cứ thời gian nào và ở bất cứ địa điểm nào. Song, chính những cơ hội này cũng đặt ra cho con người nhiều thách thức phải quan tâm giải quyết, trong đó việc bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số và mạng internet là điều cấp thiết hiện nay. Cục Bản quyền tác giả đang tiến hành nghiên cứu, dự thảo hồ sơ gia nhập Hiệp ước về quyền tác giả của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WCT) và Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WPPT). Ngày 06/12/2017 tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tổ chức Hội thảo Quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và các hiệp ước về internet của WIPO.

           Về phía Việt Nam, tham dự Hội thảo có lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an; các đại diện đến từ các cơ quan quản lý, thực thi liên quan, các nhà nghiên cứu, các tổ chức đại diện tập thể, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng tác phẩm, các công ty luật liên quan, các hệ thống thư viện trên toàn quốc, các đài phát thanh - truyền hình và một số đại diện các cơ quan báo chí tại Việt Nam. Về phía các chuyên gia quốc tế, có có ông Jorgen Blomqvist, nguyên Trưởng phòng pháp luật quyền tác giả, WIPO, Giáo sư Trung tâm Thông tin và Pháp luật sáng tạo, Đại học tổng hợp Copenhagen; bà Miyuki Monroig, Chuyên viên Phòng Pháp luật Quyền tác giả, WIPO; ông Benjamin Ng, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Liên đoàn quốc tế các nhà soạn nhạc, soạn lời quốc tế (CISAC) và bà Susan Warren, Thư viện Gold Coast City, Australia.         

alt

Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả phát biểu khai mạc tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam khẳng định quyền tác giả, quyền liên quan có vai trò ngày càng quan trọng với chúng ta, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia, góp phần bảo hộ, khơi nguồn sáng tạo, kích thích sự phát triển, tiến bộ của loài người. Hội thảo Quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và các hiệp ước về internet của WIPO góp phần cung cấp thông tin liên quan đến vai trò của quyền tác giả, quyền liên quan trong các ngành công nghiệp văn hóa, về nội dung hai hiệp ước của WIPO, về vai trò của thư viện trong môi trường kỹ thuật số… Trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ chính thức gia nhập hai Hiệp ước internet của WIPO: Hiệp ước về quyền tác giả WCT và Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm WPPT. Cũng tại bài phát biểu khai mạc, bà Miyuki Monroig, Chuyên viên Phòng Pháp luật Quyền tác giả, WIPO, nhấn mạnh việc khuyến khích tạo ta các tác phẩm văn học nghệ thuật, đã hỗ trợ nhiều ngành công nghiệp văn hóa, tạo ra sự phát triển bền vững và hộ trợ phát triển kinh tế trên toàn cầu.

Hội thảo Quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và các hiệp ước về internet của WIPO tập trung thảo luận các vấn đề chính sau: Vai trò của hệ thống quyền tác giả trong việc phát triển các ngành văn hóa; giới thiệu hiệp ước về quyền tác giả của WIPO (WCT) và Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi âm của WIPO (WPPT); những thuận lợi và khó khăn của các quốc gia đang phát triển khi gia nhập 2 Hiệp ước này; tổng quan về hệ thống pháp luật, quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan của Việt Nam; những linh hoạt của hệ thống quyền tác giả quốc tế và vai trò của Thư viện trong môi trường kỹ thuật số.

alt

Giáo sư Jorgen Blomqvist, nguyên Trưởng phòng Pháp luật quyền tác giả của WIPO thuyết trình tại Hội thảo

Thuyết trình tại Hội thảo về về vai trò của hệ thống quyền tác giả trong việc phát triển công nghiệp văn hóa, Giáo sư Jorgen Blomqvist, nguyên Trưởng phòng Pháp luật quyền tác giả của WIPO khẳng định: Ngành công nghiệp bản quyền đang phát triển nhanh hơn, tạo ra tương đối nhiều việc làm. Quyền tác giả và quyền liên quan đã đóng góp từ 3-5% vào GDP; ngành công nghiệp bản quyền tạo ra nhiều công văn việc làm hơn các ngành khác; phát triển nhanh hơn các ngành khác. Việc bảo hộ quyền tác giả góp phần khuyến khích sự sáng tạo của tác giả để tạo ra nhiều tác phẩm văn hóa nghệ thuật mới; khuyến khích hoạt động kinh doanh, truyền bá các tác phẩm sao cho đảm bảo tính nguyên vẹn của tác phẩm. Vì vậy, với tầm quan trọng của quyền tác giả, các quốc gia trên thế giới nên chú trọng đến việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại quốc gia mình.

alt

Ông Benjamin Ng, Giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Liên đoàn quốc tế các nhà soạn nhạc, soạn lời quốc tế (CISAC) tại Hội thảo

Tại Hội thảo, ông Benjamin Ng, Giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Liên đoàn quốc tế các nhà soạn nhạc, soạn lời quốc tế (CISAC) cho rằng: Trong thế giới số hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet ngày càng có nhiều vi phạm trong lĩnh vực tác quyền. Do đó, cần nhìn nhận, xem lại và cân bằng hệ thống quyền tác giả, quyền liên quan. Để thực thi tốt quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số, cần có sự hỗ trợ quản lý mang tính chọn lọc, đồng thời đưa ra những điều khoản, giải pháp thực thi quyền tác giả, quyền liên quan. Trong đó, chú trọng đến giải pháp liên quan đến thuế để ngăn ngừa tranh chấp. Đồng thời tăng cường về mặt luật pháp để xử lý nghiêm vấn nạn trốn không đóng tiền bản quyền. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ, bảo vệ các ngành phục vụ về bảo vệ quyền tác giả, tăng cường tuyên truyền về quyền tác giả, quyền liên quan cho thế hệ trẻ để họ hiểu và nắm rõ quyền tác giả, quyền liên quan, bởi chính họ sẽ là đội ngũ sáng tác trẻ trong tương lai.

alt

Toàn cảnh Hội thảo Quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và các hiệp ước về internet của WIPO

Hiệp ước về quyền tác giả của WIPO (WCT) được thông qua tại Geneva năm 1996; gồm 25 điều, quy định những nội dung chính về quyền tác giả, phạm vi bảo hộ quyền tác giả; các quyền của chủ sở hữu quyền tác giả như quyền phân phối, quyền cho thuê, quyền truyền đạt tới công chúng, quy định về thực thi quyền… Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) gồm có 5 chương, 33 điều; tạo cơ sở pháp lý để bảo hộ quyền của người biểu diễn, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm. Nói về những thuận lợi và khó khăn của các quốc gia đang phát triển khi gia nhập 2 Hiệp ước này, Giáo sư Jorgen Blomqvist đặt ra câu hỏi, “tại sao gia nhập “Hiệp ước Internet” WCT và WPPT?” Công nghệ Internet phát triển, phải có các điều khoản mang tính quốc tế toàn cầu, thông qua Luật pháp quốc tế, pháp luật tại các quốc gia sẽ có chừng mực và phù hợp với pháp luật quốc tế. Từ đó, các quốc gia thành viên phải bảo vệ tác quyền cho các quốc gia thành viên khác như chính quốc gia mình. Bảo hộ ở tầm quốc tế là quan trọng đối với nền văn hóa của mỗi quốc gia, góp phần phát triển kinh tế của một quốc gia.

alt

Ông Phạm Thanh Tùng - Trưởng phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế, Cục Bản quyền tác phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, ông Phạm Thanh Tùng - Trưởng phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế, Cục Bản quyền tác giả đã chia sẻ thông tin về hệ thống pháp luật, công tác quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan của Việt Nam. Theo ông Tùng, về hệ thống pháp luật: cần bổ sung, điều chỉnh kịp thời các quan hệ pháp luật mới, tiến trình theo xu hướng quốc tế, đẩy mạnh việc tham gia các điều ước song phương, đa phương; về hệ thống quản lý: kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường giám sát, quản lý, áp dụng chính phủ điện tử và về hệ thống thực thi cần tăng cường năng lực, mở rộng địa bàn, phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên môn.

alt

Bà Miyuki Monroig, Chuyên viên Phòng Pháp luật Quyền tác giả, WIPO thuyết trình tại Hội thảo

Theo bà Miyuki Monroig, Chuyên viên Phòng Pháp luật Quyền tác giả, WIPO: hệ thống quyền tác giả, quyền liên quan ở cấp độ quốc tế có tính linh hoạt cao, cân bằng tốt giữa các quyền và lợi ích chung. Tất cả những phương thức bảo hộ quyền của các tác phẩm âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật…trong 20 năm qua cần được thay đổi để phù hợp với sự phát triển của xã hội, tạo ra cơ chế khuyến khích sáng tạo trong môi trường số.

alt

Bà Susan Warren, Thư viện Gold Coast City, Australia thuyết trình tại Hội thảo

Nói về vai trò của thư viện trong môi trường kỹ thuật số, bà Susan Warren, Thư viện Gold Coast City, Australia cho rằng: Các thư viện nên kết nối và hợp tác với nhau nhằm cung cấp các văn bản cho nhau. Việc số hóa các văn bản trong các thư viện là việc làm quan trọng. Cần xây dựng kho lưu trữ số liệu số hóa E-learning học qua mạng, mang lại nhiều lợi ích quý giá và những tác dụng đặc biệt cho người sử dụng. Việc số hóa có thể dẫn đến nhiều tác phẩm bị lấy đi, số lượng bản sao bất hợp pháp ngày càng tăng. Chính vì vậy, chúng ta cần có những biện pháp công nghệ thiết thực trên môi trường số.

Hội thảo diễn ra sôi nổi với các câu hỏi thảo luận về việc phát triển hệ thống quyền tác giả của Việt Nam. Các câu hỏi xoay quanh về vấn đề truy cập mở của WIPO, về các giới hạn và ngoại lệ quyền trong thư viện, về vấn đề số hóa tài liệu, việc sao chép các tác phẩm trong thư viện.

alt

Chủ trì tại Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả khẳng định Hội thảo “Quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và các hiệp ước về internet của WIPO” đã cung cấp những kinh nghiệm quý giá từ các quốc gia với nội dung hướng tới thực hiện có hiệu quả bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường kỹ thuật số và vai trò của thư viện trên môi trường số, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia, góp phần bảo hộ, khơi nguồn sáng tạo, kích thích sự phát triển, tiến bộ của loài người. Đây là cơ hội tốt để việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng thiết thực, hiệu quả và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của quốc gia.

Lê Hương 

 
Tin cũ
 

Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11


time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Tác giả tự giới thiệu