Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và Triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Cục Bản quyền tác giả
Thứ ba, 11-07-2017 14:04

            Sáng ngày 05/7/2017, Cục Bản quyền tác giả đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả.

         Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên đã tới dự và chủ trì Hội nghị. Về phía Cục Bản quyền tác giả, có tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Cục Bản quyền tác giả.


thutruongVuongDuyBien

Thứ trưởng Vương Duy Biên chủ trì Hội nghị Sơ kết Cục Bản quyền tác giả (ảnh Minh Hoàng)

         

Thay mặt Lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả, Cục trưởng Bùi Nguyên Hùng đã báo cáo Thứ trưởng về kết quả các công việc Cục Bản quyền tác giả đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2017 đã đề ra, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Cục Bản quyền tác giả cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Cục Bản quyền tác giả đã đoàn kết và nỗ lực khắc phục khó khăn để tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình công tác được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

 cuctruongBuiNguyenHung

Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả trình bày báo cáo tại Hội nghị Sơ kết
(ảnh Minh Hoàng)

   Theo đó, Cục Bản quyền tác giả đã chủ động chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trong việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 01 năm 2017 về việc Phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, tổ chức triển khai Đề án truyền thông“Nâng cao nhận thức và ý thức thực thi các quy định pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan trong toàn xã hội giai đoạn 2017-2020” và tổ chức triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo chỉ đạo Bộ trưởng, tại các đơn vị liên quan thuộc Bộ và các Bộ ngành liên quan, các tỉnh thành trên cả nước.

 

Đặc biệt, Cục Bản quyền tác giả rất chú trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Cục đã phối hợp với Cục Bản quyền tác giả Nhật Bản (JCO) và Hiệp hội Phân phối nội dung nước ngoài Nhật Bản (CODA) tổ chức hội thảo về thực thi quyền tác giả, quyền liên quan ngày 12/01/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức các Hội nghị cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong đó nổi bật là việc ký kết Chương trình phối hợp giữa Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam và Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Truyền thông điện tử Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội bản quyền và sáng tạo vào ngày 22/4 tại TP. Hồ Chí Minh hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 và Cục đã phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức lớp bồi dưỡng quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực truyền hình vào ngày 11-12/4/2017 và phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng về quyền tác giả trong lĩnh vực điện ảnh ngày 18/4/2017.

 

Việc thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đảm bảo trình tự, thủ tục pháp lý và các yêu cầu công tác cải cách hành chính. Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 26/6/2017, Cục Bản quyền tác giả thụ lý, cấp 2.903 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Cục Bản quyền tác giả đã tiếp nhận, thụ lý giải quyết 8 vụ việc khiếu nại, tố cáo vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan; tiếp nhận hồ sơ, thỏa thuận thụ lý giải quyết dứt điểm 01 vụ việc giám định quyền tác giả.

 

Hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan là một trong những công việc quan trọng nằm trong chức năng, nhiệm vụ của Cục Bản quyền tác giả. Trong 6 tháng đầu năm, Cục Bản quyền tác giả đã xây dựng Dự thảo phương án, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và tham gia Đoàn đàm phán Chính phủ đàm phán về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực ASEAN + 6 (RCEP); phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế Dự thảo nội dung làm việc của Bộ trưởng với Tổng giám đốc WIPO và tham dự các phiên họp về Sở hữu trí tuệ tại Thụy Sỹ do WIPO tổ chức.

 

Quản lý nhà nước về công nghiệp văn hóa tuy là nhiệm vụ mới tại Cục, song 6 tháng đầu năm 2017, Cục đã Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Cục Bản quyền tác giả là cơ quan được giao đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch và báo cáo Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo theo định kỳ. Tính đến ngày 08/6/2017, đã có 30/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã xây dựng Kế hoạch của địa phương mình thực hiện Chiến lược; 3/7 Bộ, ngành đã báo cáo nội dung triển khai theo lĩnh vực quản lý thực hiện Chiến lược. Cho đến nay, Cục Bản quyền tác giả và Cục Điện ảnh đã xây dựng xong các nhóm chỉ tiêu thống kê về cơ sở dữ liệu của ngành điện ảnh, bao gồm các nhóm: sản xuất phim; phát hành, phổ biến phim; doanh thu; dịch vụ, hợp tác làm phim với nước ngoài.

 

Về quản lý nhà nước đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Bản quyền tác giả đã có những cuộc làm việc với từng tổ chức đại diện tập thể, chỉ đạo sát sao từng hoạt động của các tổ chức nhằm khắc phục những bức xúc trong dư luận, tiến tới hoạt động công khai, minh bạch của các tổ chức.

 

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2017, tập thể lãnh đạo, Chi ủy, Chi bộ, công đoàn và toàn thể cán bộ, công chức Cục Bản quyền tác giả đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất được giao trong năm 2017.


 toancanh

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 tại Cục Bản quyền tác giả
(ảnh Minh Hoàng)
         

Sau khi nghe báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Cục Bản quyền tác giả, ý kiến đại diện của lãnh đạo, công chức và các ý kiến của đại diện các văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại Miền Trung và Miền Nam, Thứ trưởng Vương Duy Biên đã biểu dương, ghi nhận tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, cố gắng và những thành quả mà toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cục Bản quyền tác giả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017. Thứ trưởng Vương Duy Biên nhấn mạnh, xã hội ngày càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề bản quyền, đặc biệt khi Việt Nam tham gia những hiệp định thương mại quốc tế. Thứ trưởng yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động Cục Bản quyền tác giả tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và tiếp tục phát huy hơn nữa trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đặc biệt, Thứ trưởng Vương Duy Biên nhấn mạnh đến 03 nội dung quan trọng cần làm ngay để phục vụ quản lý nhà nước, đồng thời mang lại lợi ích cho công chúng. Một là xây dựng nội dung làm việc với hệ thống tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, đặc biệt là VCPMC giải quyết những khúc mắc trong thực hiện thu tiền bản quyền tác giả thời gian qua. Hai là đẩy mạnh hơn nữa chương trình truyền thông về quyền tác giả, quyền liên quan đặc biệt là trên truyền hình, phong phú và hiệu quả. Ba là tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thay mặt Cục Bản quyền tác giả, Cục trưởng Bùi Nguyên Hùng cảm ơn Thứ trưởng Vương Duy Biên trong năm qua đã luôn sát cánh đồng hành, động viên ủng hộ, hỗ trợ Cục hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Cục trưởng khẳng định, thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, Cục Bản quyền tác giả sẽ tiếp tục phát huy những mặt mạnh, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo đúng chương trình, kế hoạch công tác năm 2017./.

Lê Hương


 
Tin cũ
 

Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11


time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Tác giả tự giới thiệu