Thông báo về việc bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Bản quyền tác giả PDF.
Thứ sáu, 25-12-2015 16:22

Ngày 23/10/2015, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 3605/QĐ-BVHTTDL bổ nhiệm có thời hạn 05 năm ông Trịnh Tuấn Thành, nguyên là Phó trưởng Ban tham mưu, giúp việc về cải cách tư pháp trong lĩnh vực tổ chức, hoạt động của các cơ quan, tổ chức bổ trợ tư pháp án dân sự (Ban III), Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.

Lê Hương COV

 
Tin cũ
 

Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11


time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Tác giả tự giới thiệu