Luật, văn bản dưới luật

 

·LUẬT

Số / Kí hiệu

Ngày
ban hành

Trích yếu nội dung

Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992

15/04/1992

Trích dẫn trong Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 15/04/1992

Bộ Luật Dân sự của nước CHXHCN Việt Nam

14/06/2005

Bộ luật Dân sự (Trích dẫn)

Luật số:50/2005/QH12

29/11/2005

Luật Sở hữu trí tuệ

Luật số:36/2009/QH12

19/06/2009

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Bộ luật Hình sự

19/06/2009

Bộ luật Hình sự (Trích dẫn)

Luật Báo Chí

28/12/1989

Luật Báo chí (trích dẫn)

Luật số: 12/1999/QH10

15/06/1999

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

Luật số: 28/2001/QH10

01/01/2002

Luật Di sản văn hoá (Trích dẫn)

Luật số: 29/2001/QH10

01/01/2002

Luật Hải quan (Trích dẫn)

Luật số: 30/2004/QH11

03/12/2004

Luật Xuất bản (Trích dẫn)

Luật số: 62/2006/QH11

29/06/2006

Luật Điện ảnh

·VĂN BẢN DƯỚI LUẬT

Số / Kí hiệu

Ngày
ban hành

Trích yếu nội dung

Pháp lệnh

39/2001/PL-UBTVQH10

01/05/2002

Pháp lệnh quảng cáo (Trích dẫn)

Nghị định

109/2011/NĐ-CP

02/12/2011

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

100/2006/NĐ-CP

21/09/2006

Ngh đnh Quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành mt s điu ca B lut Dân s, Lut S hu trí tu v quyn tác gi và quyn liên quan

85/2011/NĐ-CP

20/09/2011

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.

105/2006/NĐ-CP

22/09/2006

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

119/2010/NĐ-CP

30/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

101/2001/NĐ-CP

31/12/2001

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan (Trích dẫn)

61/NĐ-CP

11/06/2002

Về chế độ nhuận bút

51/2002/NĐ-CP

26/04/2002

Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

111/2005/NĐ -CP

26/08/2005

Quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản

131/2013/NĐ-CP

16/10/2013

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

21/2015/NĐ-CP

14/2/2015

Nghị định quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác

Chỉ thị

04/2007/CT-TTg

22/02/2007

Chỉ thị về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính

36/2008/CT-TTg

31/12/2008

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Quyết định

88 /2006/QĐ-BVHTT

17/10/2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả,quyền liên quan

18/2002/QĐ-BVHTT

29/07/2002

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài

2455/QĐ-ĐA

09/08/1997

Về việc ban hành Quy chế duyệt phim

03/1999/QĐ- BVHTT

02/02/1999

Về việc ban hành Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery

05/2000/QĐ-BVHTT

29/03/2000

Về việc ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật)

55/1999/QĐ-BVHTT

05/08/1999

Ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu

79/2002/QĐ-TTg

18/06/2002

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài

Quy chế

Kèm theo quyết định số 2455/QĐ-ĐA

09/08/1997

Quy chế duyệt phim

Kèm theo quyết định số 03/1999/ QĐ-BVHTT

02/02/1999

Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery

Kèm theo quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT

29/03/2000

Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật)

Kèm theo quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT

05/08/1999

Quy chế Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu

Kèm theo quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT

29/07/2002

Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài

Thông tư

02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTTDL-BKHCN-BTP

03/04/2008

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân

01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP

29/02/2008

Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Số 211/2016/TT-BTC

10/11/2016

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kí quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

Số 44/2011/TT-BTC

01/04/2011

Hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan

07/2012/TTLT- BTTTT-BVHTTDL

19/06/2012

Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông.

15/2012/TT-BVHTTDL

13/12/2012

Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan

 
Tin cũ
   

  Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

  Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

  
  time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

  Tác giả tự giới thiệu