English
Thứ 3, 18/05/2021
Luật, Văn bản dưới luật

Luật

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
Luạt số:15/2012/QH13 20-06-2012 Luật xử lý vi phạm hành chính
Luật số:12/2017/QH14 10-07-2017 Bộ luật Hình sự (Trích dẫn)
Luật số:36/2009/QH12 19-06-2009 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Luật số:50/2005/QH12 29-11-2005 Luật Sở hữu trí tuệ
Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 28-11-2013 Trích dẫn Hiến pháp
211/2016/TT-BTC 10-11-2016 CIRCULAR PROVIDING FOR THE FEES FOR PROCESSING APPLICATIONS FOR REGISTRATION OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS, THE COLLECTION, TRANSFER AND MANAGEMENT THEREOF

Văn bản dưới luật

Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
Luật
Nghị định
105/2006/NĐ-CP 22-09-2006 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
22/2018/NĐ-CP 23-02-2018 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2015 và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
119/2010/NĐ-CP 30-12-2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
131/2013/NĐ-CP 16-10-2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
28/2017/NĐ-CP 20-03-2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả quyền liên quan...
21/2015/NĐ-CP 14-02-2015 Nghị định quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
18/2014/NĐ-CP 14-03-2014 Nghị định quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
Chỉ thị
04/2007/CT-TTg 22-02-2007 Chỉ thị về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính
36/2008/CT-TTg 31-12-2008 Chỉ thị về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
Quyết định
88 /2006/QĐ-BVHTT 17-10-2006 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả,quyền liên quan
18/2002/QĐ-BVHTT 29-07-2002 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Ban hành Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài
2455/QĐ-ĐA 09-08-1997 Về việc ban hành Quy chế duyệt phim
03/1999/QĐ- BVHTT 02-02-1999 Về việc ban hành Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery
05/2000/QĐ-BVHTT 29-03-2000 Về việc ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật)
55/1999/QĐ-BVHTT 05-08-1999 Ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu
79/2002/QĐ-TTg 18-06-2002 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài
Quy chế
Kèm theo quyết định số 2455/QĐ-ĐA 09-08-1997 Quy chế duyệt phim
Kèm theo quyết định số 03/1999/ QĐ-BVHTT 02-02-1999 Quy chế hoạt động triển lãm mỹ thuật và Gallery
Kèm theo quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT 29-03-2000 Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật)
Kèm theo quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT 05-08-1999 Quy chế Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc, sân khấu
Kèm theo quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT 29-07-2002 Quy chế cấp giấy phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm việc thu chương trình truyền hình nước ngoài
Thông tư
02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTTDL-BKHCN-BTP 03-04-2008 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân
01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP 29-02-2008 Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Số 211/2016/TT-BTC 10-11-2016 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kí quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả
44/2011/TT-BTC 04-01-2011 Hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan
07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL 19-06-2012 Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông.
15/2012/TT-BVHTTDL 13-12-2012 Hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan