English
Thứ 5, 02/04/2020

Công bố và trao quyết định tuyển dụng công chức, viên chức Cục Bản quyền tác giả

Thứ 3, 10-03-2020 12:00

Sáng ngày 12/3/2020, Cục Bản quyền tác giả đã công bố và trao quyết định tuyển dụng công chức, viên chức. Sau khi trao quyết định tuyển dụng công chức cho 08 công chức và quyết định điều động cho 01 viên chức, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bùi Nguyên Hùng đã chúc mừng các công chức, viên chức được tuyển dụng và điều động về công tác tại Cục, đồng thời gửi gắm tới các công chức, viên chức mới cần đóng góp sức trẻ, nỗ lực phát huy kiến thức và kỹ năng của mỗi cá nhân thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan phát triển.

Thay mặt cho các công chức, viên chức mới được tuyển dụng vào Cục Bản quyền tác giả, ông Giáp Văn Tấn, chuyên viên Văn phòng Cục Bản quyền tác giả đã nhận nhiệm vụ và hứa sẽ làm việc cần mẫn, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan, cố gắng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đóng góp vào sự phát triển chung của Cục Bản quyền tác giả.

Minh Hoàng